Voorwaarden

 1. Energy Talent 2016 is een game met een aantal voorrondes en een finale. De finale wordt gespeeld met 10 kandidaten
 2. Door middel van het volledig en naar waarheid invullen van de test en de persoonlijke gegevens, verklaart de deelnemer zich akkoord met de deelnemersvoorwaarden van Energy Talent 2016.
 3. De persoonlijke gegevens, cv en testresultaten krijgen een strikt vertrouwelijke behandeling.
 4. Uitsluitend de deelnemende topwerkgevers van BestGraduates 2016 en Energy Talent 2016 zullen deze gegevens ontvangen voor het verloop van de competitie
 5. Persoonlijke gegevens van deelnemers worden nooit zonder schriftelijke toestemming doorgegeven aan anderen dan de deelnemende organisaties van Energy Talent en BestGraduates.
 6. Voor het doorgeven van de uitslag van de capaciteitentest (waaraan deelname niet verplicht is) zullen wij de deelnemer separaat om schriftelijke toestemming vragen.
 7. Pas in de finale van de competitie zullen de finalisten publiekelijk bekend worden gemaakt. Van de finalisten verwachten wij medewerking aan promotionele activiteiten voor Energy Talent 2017.
 8. Aan de inschrijving kan geen recht op vaststelling van deelname worden ontleend.
 9. Onder de personen die een Energy Talent hebben opgegeven, zal een prijs van 1.000,- euro worden verloot tijdens De Energie Carrièredagen. Voorwaarden om te winnen zijn: dat het energie talent bereid is deel te nemen, nadat wij als organisatie hem/haar benaderd hebben, mee te doen aan Energy Talent 2016, dat het energie talent na de online test en controle van het cv wordt toegelaten tot verdere deelname aan Energy Talent 2016.
 10. De door de deelnemer verstrekte gegevens kunnen in een latere fase van de Energy Talent competitie worden gecontroleerd.
 11. Alle deelnemende bedrijven zullen tijdens de finale een eigen prijs uitreiken aan één van de 10 finalisten (maximaal één bedrijfsprijs per finalist). Buiten deze bedrijfsprijzen wint de winnaar van de game €5.000,-.
 12. De genoemde (geld)prijzen zijn bruto bedragen.
 13. Het verschaffen van onjuiste informatie c.q. het weglaten van relevante informatie die bij de selectie van belang is, leidt tot verval van aanspraak op enige prijs.
 14. Door het niet aanwezig (kunnen) zijn bij één van de onderdelen / rondes, vervalt elke aanspraak op verdere deelname aan Energy Talent en op de te winnen prijzen.

De deelnemende topwerkgevers aan Energy Talent 2016 zijn: