Deelnemersvoorwaarden BestGraduates

 1. BestGraduates 2020 is een game met een aantal voorrondes en een finale.
 2. Door middel van het volledig en naar waarheid invullen van de test en de persoonlijke gegevens, verklaart de deelnemer zich akkoord met de deelnemersvoorwaarden van BestGraduates 2020.
 3. De persoonlijke gegevens, cv en testresultaten krijgen een strikt vertrouwelijke behandeling. Uitsluitend de deelnemende topwerkgevers van BestGraduates zullen deze gegevens ontvangen. Persoonlijke gegevens van deelnemers worden nooit zonder schriftelijke toestemming doorgegeven aan derden. Voor het doorgeven van de uitslag van de capaciteitentest (die pas in een latere fase van de game plaatsvindt) vragen wij de deelnemer separaat om schriftelijke toestemming.
 4. Pas in de finale van de game zullen de finalisten publiekelijk bekend worden gemaakt.
 5. Voor deelname aan de finale van BestGraduates is het maken van de capaciteitentest verplicht.
 6. Van de finalisten verwachten wij medewerking aan promotionele activiteiten voor BestGraduates 2021.
 7. Aan de inschrijving kan geen recht op vaststelling van deelname worden ontleend.
 8. Onder de mensen die een High Potential hebben opgegeven, worden prijzen van 1.000,- euro  verloot tijdens de finale. Voorwaarden om te winnen zijn:
  - dat de High Potential bereid is, nadat wij als organisatie hem/haar benaderd hebben, mee te doen aan BestGraduates 2020.
  - dat de High Potential na de online test en controle van het cv wordt toegelaten tot verdere deelname aan BestGraduates 2020.
 9. De door de deelnemer verstrekte gegevens kunnen in een latere fase van de BestGraduates game worden gecontroleerd.
 10. Alle deelnemende bedrijven zullen tijdens de finale een eigen prijs uitreiken aan één van de 10 finalisten (maximaal één bedrijfsprijs per finalist). Buiten deze bedrijfsprijzen zijn de volgende geldprijzen te winnen: nummer 1 wint 10.000,- euro. De finalisten die eindigen op nummer 5 t/m 2 winnen respectievelijk €700,- tot €1000,-. De overige kandidaten winnen ieder €350,-. Indien er, om welke reden dan ook, geen finale gespeeld kan worden, wordt het totale prijzengeld evenredig verdeeld over het aantal finalisten. 
 11. De genoemde (geld)prijzen zijn bruto bedragen.
 12. Het verschaffen van onjuiste informatie c.q. het weglaten van relevante informatie die bij de selectie van belang is, leidt tot verval van aanspraak op enige prijs.
 13. Door het niet aanwezig (kunnen) zijn bij één van de onderdelen / rondes, vervalt elke aanspraak op verdere deelname aan BestGraduates en op de te winnen prijzen.
 14. Met deelname aan BestGraduates geef je de deelnemende topwerkgevers aan BestGraduates 2020 en Memory toestemming om de verstrekte persoonsgegevens te gebruiken om gerichte aanbiedingen en direct mailings te sturen die commerciële berichten kunnen bevatten van op het gebied van arbeidsbemiddeling.

BestGraduates 2019 werd georganiseerd in samenwerking met o.a.: