Paul van Riel, Fugro

Paul van Riel studeerde Technische Fysica en is nu CEO/Voorzitter Raad van Bestuur bij Fugro. Waar begint jouw carrière?

Paul van Riel studeerde Technische Fysica aan de Technische Universiteit Delft. Samen met een collega student en ook vriend startte hij na de studie een vervolg onderzoek dat aansloot op hun afstudeerwerk. Dit mondde in 1986 uit in de oprichting van het bedrijf Jason Geosystems wat zich bezig houdt met het quantitatief in kaart brengen van de olie en gas voorraden in de diepe ondergrond met 3D seismische modelerings technieken. Dit bedrijf werd in 2001 overgenomen door Fugro. Met deze overname kwam Paul in dienst bij Fugro, trad toe tot de Executive Committee in 2004 en werd lid van de Raad van Bestuur in 2006. In 2003 won Paul de Cecil Green Enterprise Award van The Society of Exploration Geophysicists voor de oprichting en succesvolle ontwikkeling van Jason Geosystems (thans CGG-Jason). Paul heeft verschillende patenten op het gebied van seismische reservoir karakterisering.

Op 16 november 2012 is Paul benoemd als CEO/Voorzitter van de Raad van Bestuur van Fugro.


Bekijk ook het verhaal van...

BestGraduates 2019 wordt georganiseerd in samenwerking met o.a.: