Alexander Maas, Ministerie van Defensie

Alex Maas is opgeleid aan het Koninklijk Instituut voor de Marine, studeerde rechten en is nu Directeur Bedrijfsondersteuning bij Ministerie van Defensie. Waar begint jouw carrière? 

Alex Maas (1970) is opgeleid aan het Koninklijk Instituut voor de Marine in Den Helder en heeft daarnaast zijn studie rechten voltooid aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In de eerste jaren van zijn loopbaan heeft hij als marineofficier diverse functies vervuld in het logistieke en juridische functiegebied. Zo is hij onder meer in 2003 als Legal Advisor op uitzending geweest naar Bosnië Herzegovina. In 2009 trekt Alex zijn marine-uniform uit en wordt hij burgerambtenaar bij Defensie. In die hoedanigheid werkt hij tot 2015 bij de Directie Juridische Zaken. Hij houdt zich hier onder meer bezig met terreurbestrijding en coördineert binnen het departement de Koninkrijksaangelegenheden waaronder de inzet van de Krijgsmacht in het Caribisch gebied. Hij adviseert daarbij de bewindspersonen op politiek bestuurlijk niveau, geeft invulling aan het beleid en is betrokken bij de uitvoering. Hij werkt daarbij nauw samen met andere departementen en autoriteiten van de Rijksoverheid zowel in Nederland als in de andere landen van het Koninkrijk.

Begin 2016 maakt Alex de overstap naar de Koninklijke Landmacht, in de functie van hoofd Advies en HRM. Hij houdt zich hier intensief bezig met de werkgeversverantwoordelijkheden van de Commandant Landstrijdkrachten. Na het volgen van de “Top Defensie Vorming”, keert hij in oktober 2017 terug naar het kerndepartement op het Plein als Directeur Bedrijfsondersteuning. Hier is hij verantwoordelijk voor P&O en bedrijfsvoering.


Bekijk ook het verhaal van...

BestGraduates 2019 werd georganiseerd in samenwerking met o.a.: